1-st book

Короткий курс загальної патології За редакцією Я. Я. Боднара, В. Д. Волошина Зміст Розділ 1 Вступ Предмет і задачі патоморфології. Розвиток вітчизняної патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень і їх значення для клініки. Основи танатології. Смерть і її ознаки. Патоморфологія – медико-біологічна наука, що вивчає структурні (матеріальні) основи хвороби із поглибленим клініко-морфологічним аналізом її перебігу з наступним використанням одержаних …

1-st book Докладніше »