Пухлини головного мозку

Пухлини головного мозку займають 5-е місце серед пухлин інших локалізацій. Щороку реєструється 1 випадок пухлини головного мозку на 15–20 тисяч населення. Попередній діагноз пухлини головного мозку зазвичай ставиться невропатологом в амбулаторних умовах. Деякі види пухлин повинен запідозрити терапевт, ендокрінолог, гінеколог та ін.
Пухлини головного мозку залишаються однією з найскладніших проблем в сучасній нейроонкології. За даними Національного інституту раку США, абсолютна кількість нових випадків захворювання зросла з 16500 в 2005 році до 23130 в 2013 році. В 2007 році захворюваність первинними пухлинами ЦНС в США склала 6,6 на 100 тис. населення, а смертність – 4,22 на 100 тис. населення. Захворюваність в Україні на злоякісні пухлини головного мозку складає 4,6 на 100 тис. населення на рік.
“Стрибкоподібний” підйом статистичних показників захворюваності на пухлини головного мозку за останні 10-20 років пов'язаний в деякій мірі з розробкою, впровадженням і широким розповсюдженням сучасних методів ранньої діагностики пухлинного процесу – комп'ютерної томографії (КТ), позитронно-емісійної томографії (ПЕТ), однофотонної емісійної комп'ютерної томографії (ОФЕКТ), а в останні роки з появою та удосконаленням високопольної магнітно-резонансної томографії (МРТ).
Співвідношення показників захворюваності на первинні пухлини головного мозку у чоловіків і жінок складає 1,1:1,0.
В індустріально розвинутих країнах злоякісні пухлини головного мозку виявляються частіше ніж в слаборозвинутих країнах.
Частота виникнення злоякісних пухлин головного мозку підвищується у людей старших вікових груп; після 60 років кожні наступні 10 років життя збільшується на декілька порядків ймовірність виникнення пухлини, що обумовлено загальнобіологічними принципами розвитку організму; в соціально та економічно високорозвинутих країнах з більш високою середньою тривалістю життя, що складає 75–85 років, реєструються і більш високі показники захворюваності на пухлини мозку.
Значне збільшення числа хворих з метастатичними пухлинами головного мозку (співвідношення 3:1 метастатичних і первинних пухлин) обумовлено як загальним зростанням захворюваності на ракові пухлини різних органів, так і в зв'язку із збільшенням тривалості життя цієї категорії онкологічних хворих в результаті клінічного використання передових медичних технологій і більш сучасних методів лікування, що в свою чергу створює резерв часу для можливого подальшого прогресування захворювання і метастазування процесу із основного вогнища в центральну нервову систему.
Серед дорослих 40–45% всіх пухлин головного мозку складають гліоми, 18–20% – менінгіоми, 8% невриноми VIII нерва, 6–8% аденоми гіпофіза.

Додаткові матеріали по темі:

Відео “Пухлини головного мозку”:

Тестування:

KNLand.org.ua • 2020 •

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*
Генерація паролю